"Je ťažké hľadať čiernu mačku v tmavej miestnosti...

...obzvlášť keď tam nie je."

About us

Ušetrený čas venujte rodine a priateľom

kým ich ešte máte

Nasledujúce linky sú určené všetkým tým, ktorí využívajú internet ako zdroj informácií, návodov, podkladov pre prácu a ako zdroj inšpirácie. Tieto stránky mi umožnili pracovať rýchlejšie, správnejšie,profesionálne. Ušetrili mi čas a rozšírili môj pohľad na mnoho vecí, týkajúcich sa oblastí v ktorých pracujem alebo ma zaujímajú. Budem rád ak aj Vám pomôžu.

Internet Marketing
Grafika a fotografia

Vo fotografickej sekcii Vás budem informovať o fotografoch, ktorí ma inšpirovali a posunuli moje vnímanie fotografie. Ďalej tu budú linky na základné informácie o všetkom, čo by mal fotograf a človek, ktorý sa zaujíma o vizuálne umenie vedieť.

V kategórii PROGRAMY sú odkazy na software, ktorý je buď referenčný, alebo po mnohých skúsenostiach z hŕby programového vybavenia pre fotografov - najlepší.

Programy Fotografi
Internet Marketing
Svet hudby

V hudobnej sekcii Vás budem informovať o hudobníkoch a skupinách, ktorí ma inšpirovali a posunuli moje vnímanie hudby a zvuku. Ďalej tu budú linky na základné informácie o všetkom, čo by mal hudobník a človek, ktorý sa zaujíma o hudbu vedieť.

V kategórii PROGRAMY sú odkazy na software, ktorý je buď referenčný, alebo po mnohých skúsenostiach z hŕby programového vybavenia pre hudobníkov - najlepší.

Programy Muzikanti
Internet Marketing
Internet

Tu sa budem postupne snažiť uverejňovať linky ktoré mi pomáhajú v práci.

Clip art 1 Clip art 2 Vector Sounds Texture Color schemes Floorplanner Transfer
Internet Marketing
Život

Ak sa náhodou vyskytne udalosť o ktorej treba hovoriť, bude tu..

Udalosti